تولید لاینر های سیلیکونی گاودوش بلند ،کوتاه ،لاینر بزدوش وگوسفند دوش سیلیکونی در شرکت صبا شیردوش

تولید لاینر های سیلیکونی گاودوش بلند ،کوتاه ،

تولید لاینر بزدوش وگوسفند دوش سیلیکونی در شرکت صبا شیردوش لاینر شیر دوش تنها قسمتی است

که در تماس مسقیم با دام قرار دارد وکیفیت آن بر روی عملکرد دوشش تأثیر  زیادی دارد.

به همین جهت مهم است که بهترین نوع‌لاینر برای دوشش استفاده شود

شرکت صبا شیر دوش بزرگترین تولید کننده انواع لاینر‌های ایرانی با کیفیت بسیار عالی طبق استانداردهای FDA می باشد.

تمام تولیدات این شرکت روزانه در آزمایشگاه های مجهز این شرکت تحت کنترل و آزمایش های مربوطه قرار می گیرند.

شرکت صبا شیر دوش بزرگترین تولید کننده انواع لاینر‌های ایرانی با کیفیت بسیار عالی طبق استانداردهای FDA می باشد.  تمام تولیدات این شرکت روزانه در آزمایشگاه های مجهز این شرکت تحت کنترل و آزمایش های مربوطه قرار می گیرند.

تولید‌لاینر های سیلیکونی گاودوش بلند ،کوتاه ،لاینر بزدوش وگوسفند دوش سیلیکونی