گامی دیگر در ارتقاء کیفیت لاینر های تولیدی کشور

گامی دیگر در کسب رضایت بیشتر دامداران عزیز

شرکت صبا شیردوش موفق به اخذ گواهینامه تایید کیفیت اتحادیه اروپا(سی ای) از موسسه BQS انگلستان در تولید لاینر شد.

این گواهینامه بر پایه سلامت وتایید فرمولاسیون لاستیک های در تماس با شیر شامل شیلنگ ولاینر های صبا شیر دوش(لاینر بزدوش،لاینر گوسفنددوش،لاینر گاودوش،لاینر کوتاه ومیلک تیوپ) صادر شده است.