صبا شیردوش | تولید کننده انواع دستگاه های شیردوشی سیار و ثابت وکلیه قطعات مرتبط
اصفهان،امام خمینی
info@sabamilking.ir

معرفی آزمایشگاه شرکت صبا شیر دوش

شرکت صبا شیر دوش با بهره گیری از آزمایشگاه شیمی و پلیمر و پرسنل نخبه ی دانشگاهی به صورت مداوم انواع لاینر تولیدی خود را تحت کنترل و آزمایشهای استاندارد جهانی غذا و دارو قرار می دهد.

دسته بندی آزمون ها

شرح آزمون

مرجع استاندارد

آزمون های مکانیکی

 • استحکام کشش
 • مدول الاستیسیته
 • سختی
 • میزان ازداد طول در پارگی

FDA-ASTM

آزمون های  شیمیایی ومحیطی

 • مقاومت ازونی
 • مقاومت نور
 • مقاومت گرمایی
 • مقاومت سرمایی
 • مقاومت جذب روغن شیر
 • مقاومت اسیدی
 • مقاومت بازی

FDA-ASTM

<آزمون های بهداشتی

 • تست کلیه مواد اولیه
 • فرمولاسیون طبق استاندارد FDA-BFR

FDA-ASTM-BFR

آزمون های طول عمر 2500 دوشش معادل 1500000 ضربان

 • تست خستگی دینامیکی
 • تست خستگی در یک میلیون وپانصدهزار ضربان

ISO-ASTM

تست های ظاهری

 • کنترل صد در صد شامل عدم وجود هر گونه عیوب تولید

دستورالعمل صبا شیر دوش

تست های ابعادی

 • انجام تست های ابعادی، شامل قطر وطول وضخامت قسمت های مختلف لاینر با تجهیزات دقیق دیجیتال

ISO-ASTM

تست های در حال انجام در آزمایشگاه پلیمر صبا شیردوش طبق ملزومات کنترلی EFQM