شرکت صباشیر دوش تولید کننده انواع شیلنگ های رابر باکیفیت عالی

شیلنگ شیر رابرایرانی ،شیلنگ دوقلو رابر ایرانی ،شیلنگ هوا رابر ایرانی،شیلنگ رد کن رابر ایرانی